Dokumentumok

 • 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről /// Complex Jogtár
  • XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma // 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok // 24. alcím Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése // 14. jogcímcsoport Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása // 1. jogcím Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400 millió forint támogatási összeggel
 • 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről /// Complex Jogtár
  • 1. melléklet Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások // A beruházás megnevezése: Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejleszése // Kedvezményezett neve: Nemzeti Sportközpontok // A beruházás azonosító adatai: Budapest közigazgatási területén fekvő 168207 helyrajzi számú ingatlan
 • MLSZ // ELN-121/2014 (06.26.) számú határozat /// MLSZ Dokumentumtár // PDF
  • Az MLSZ Elnöksége az alábbi feladatok tekintetében
   a) Diósgyőri Stadion felújításának tervezése (tendereztetés, szerződéskötés)
   b) Bozsik Stadion felújításának tervezése (tendereztetés, szerződéskötés)
   c) Székesfehérvári Stadion felújításának tervezése (tendereztetés, szerződéskötés)
   felhatalmazza az MLSZ Főtitkárát a tervezési dokumentációk elkészíttetéséhez szükséges döntések meghozatalára, és a kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, legfeljebb a projektértékek 4%-os értékhatárán belül.
 • 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól /// Magyar Közlöny
 • 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről /// Magyar Közlöny
  • 2. melléklet // Mentesített előirányzatok: Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
 • 1656/2014. (XI. 19.) Korm. határozat A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló Bozsik Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről /// Magyar Közlöny
  • Vagyonkezelő: Nemzeti Sportközpontok // Tulajdonjog megszerzése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. újtán
 • 328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 14/2014 (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról /// Nemzeti Jogszabálytár /// Magyar Közlöny
  • A Kormány 1753/2014. (XII. 15.) Korm. határozata a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról /// 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló /// a) Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésre 5500,0 millió forint keretösszegben kerüljön sor, azzal, hogy a 2015. évben 2100,0 millió forint, a 2016. évben 3000,0 millió forint biztosítása szükséges;
 • 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről /// Complex Jogtár
  • XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma // 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok // 24. alcím Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése // 14. jogcímcsoport Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása // 1. jogcím Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2100 millió forint támogatási összeggel
 • A kispesti önkormányzat 2014. december 10-i ülésén elővezetett javaslat a Bozsik-stadion területének állami tulajdonba vételéről. /// PDF
 • Beszámoló Kispest Önkormányzat képviselő-testületének 2014. december 10-i üléséről /// kispest.hu
  • Még a napirendek tárgyalásakor is zajlottak az egyeztetések az önkormányzat és a nemzeti vagyonkezelő között arról, hogy milyen feltételekkel kerüljön vissza a Bozsik Stadion az állam tulajdonába. Mint a testületi előterjesztésben olvasható: a magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat ellátó Kincstári Vagyoni Igazgatóság és az önkormányzat között 2007. június 18-án létrejött, „a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés alapján a Bozsik Stadion sporttevékenységre az önkormányzat tulajdonába került. Ezt követően, 2010. márciusában az önkormányzat hozzájárulás alapján a sportcélú ingatlant ingyenesen, a használó MFA Nonprofit Kft. tulajdonába adta elidegenítési és terhelési tilalommal 2030. március 30-ig.
   A kormány Nemzeti Stadionfejlesztési Programjában azonban szerepel a Bozsik Stadion bővítése, átépítése, így ez év novemberében az állam tulajdonba-vételi határozatot hozott az ingatlanra, és kérte az eredeti állapot helyreállítását, valamint a meglévő szerződések felbontását.
   Gajda Péter a vitában elmondta, hogy a látszólag egyszerű ügymenetben az önkormányzat arra törekszik, hogy olyan teljes körű szerződéseket írjon alá, amelyek egyértelműek, pontos elszámoláson alapszanak és az önkormányzat javát szolgálják, az abban foglaltak később sem vitathatóak, számon kérhetőek.
 • 1061/2015. (II. 16.) Korm. határozat A sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről /// Magyar Közlöny
  • XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma // 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok // 24. alcím Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése // 14. jogcímcsoport Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása // 1. jogcím Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 2100 millió forint támogatási összeggel ==> új címrendi besorolás ==> XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium // 20. cím Fejezetei kezelésű előirányzatok // 39. alcím // 1. jogcímcsoport
  • Ugyanitt: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma // 13. cím Sportintézmények // 2. alcím Nemzeti Sportközpontok ==> új címrendi besorolás ==> XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium // 16. cím Nemzeti Sportközpontok
 • Tervezési szerződés az MLSZ, a BMSK és az Óbuda Építész Stúdió között /// ZIP